Ostatné články

Aggettivi Possessivi - Privlastňovacie Zámená

AGGETTIVI POSSESSIVI – PRIVLASTŇOVACIE ZÁMENÁ

Privlastňovacie zámená sa v taliančine viažu na predmet, ktorý vlastníme.

 

 

SG

PL

M (mužský rod)

IL MIO AMICO – môj kamarát

IL TUO AMICO – tvoj kamarát

IL SUO AMICO – jeho/jej kamarát[1]

IL NOSTRO AMICO – náš kamarát

IL VOSTRO AMICO – váš kamarát

IL LORO AMICO – ich kamarát

I MIEI AMICI – moji kamaráti

I TUOI AMICI – tvoji kamaráti

I SUOI AMICI – jeho/jej kamaráti

I NOSTRI AMICI – naši kamaráti

I VOSTRI AMICI – vaši kamaráti

I LORO AMICI – ich kamaráti

F (ženský rod)

LA MIA AMICA – moja kamarátka

LA TUA AMICA – tvoja kamarátka

LA SUA AMICA – jeho/jej kamarátka

LA NOSTRA AMICA – naša kamarátka

LA VOSTRA AMICA – vaša kamarátka

LA LORO AMICA – ich kamarátka

LE MIE AMICHE – moje kamarátky

LE TUE AMICHE – tvoje kamarátky

LE SUE AMICHE – jeho/jej kamarátky

LE NOSTRE AMICHE – naše kamarátky

LE VOSTRE AMICHE – vaše kamarátky

LE LORO AMICHE – ich kamarátky

 

 

Príklady:

Tvoj pes – il tuo cane

Náš dom – la nostra casa

Môj počítač – il mio computer

Náš učiteľ – il nostro insegnante

Moje auto – la mia macchina

Jeho kniha – il suo libro

Jej kniha – il suo libro

Moje víno – il mio víno

Tvoja škola – la tua scuola

Moja rodina – la mia famiglia

Naši kolegovia – i nostri colleghi

Ich práca – il loro lavoro

Jeho stôl – il suo tavolo

 

[1] V taliančine je dôležité, že slovo kamarát je mužského rodu, na rozdiel od slovenčiny, kde máme jeho/jej

Top