Ostatné články

Časovanie pravidelných slovies v prítomnom čase

ČASOVANIE PLNOVÝZNAMOVÝCH SLOVIES

Slovesá v taliančine sa delia na tri skupiny, podľa koncoviek ARE, ERE, IRE.

1. Prvý krok – odtrhnete koncovku a zostane základ slovesa napr. Lavorare = Lavor 

2. Potom k základu slovesa pripojíme prislúchajúcu koncovku.

 

 

ARE: ABITARE - bývať

ERE: SCRIVERE - písať

IRE: APRIRE - otvoriť

IO

-o

-o

-o

TU 

-i

-i

-i

LUI/LEI

-a

-e

-e

NOI 

-iamo

-iamo

-iamo

VOI

-ate

-ete

-ite

LORO

-ano

-ono

-ono

 

Napríklad: LAVORare = io lavoro, tu lavori, lui/lei lavora, noi lavoriamo, voi lavorate, loro lavorano.

 

Základné pravdielné slovesá:

Abitare - bývať

Amare – milovať

Ascoltare - počúvať

Aprire - otvoriť

Arrivare - pricestovať

Cantare - spievať

Cenare - večerať

Chiudere – zavrieť

Cercare - hľadať

Ballare – tancovať

Baciare - bozkávať

Bastare- stačiť

Cambiare – zmeniť, vymeniť

Camminare – kráčať

Cominciare- začínať

Comprare - kúpiť

Cucinare - variť

Costare – stáť (peniaze)

Conoscere - poznať

Chiedere /domandare – pýtať sa

Dormire - spať

Essere - byť

Entrare - vojsť

Fumare – fajčiť

Giocare a – hrať

Guardare – pozerať

Guidare - šoférovať

Invitare – pozvať

Incontrare – stretnúť

Imparare – naučiť sa

Lavare - umývať

Lavorare - pracovať

Leggere - čítať

Lasciare - nechať

Mangiare - jesť

Nuotare - plávať

Offrire – ponúknuť, pozvať

Organizzare - organizovať

Pagare - platiť

Parlare – rozprávať

Partite per - odcestovať

Passare – tráviť čas

Piovere - pršať

Portare - doniesť

Pranzare - obedovať

Prendere – dať si, zobrať

Preparare - pripraviť

Restare – zostať

Ridere -  smiať

Spiegare - vysvetlovať

Scrivere – písať

Significare – znamenať

Studiare - študovať

Telefonare - telefonovať

Tornare – vrátiť sa

Usare - používať

Vedere - vidieť

Vendere – predať

Viaggiare - cestovať

Vivere  -žiť

 
Top