Ostatné články

Che ore sono?

 =CHE ORA É / CHE ORE SONO? - koľko je hodín? 

 

1:00 É L’ UNA (je jedna)

2:00 SONO LE DUE (sú dve)

3:00 SONO LE TRE (sú tri)

Jedine pri jednej hodine sa používa "je jedna" pri všetkých ostatných časoch sa povie "sú..."

 

2:15 SONO LE DUE E UN QUARTO (sú dve aj jedna štvrtina)

2:30 SONO LE DUE E MEZZA (sú dve a pól)

2:45 SONO LE DUE E TRE QUARTI/ SONO LE TRE MENO UN QUARTO (sú dve a tri štvrtiny/ sú tri mínus jedna štvrtina)

2:50 SONO LE TRE MENO DIECI (sú tri mínus 10)

2:55 SONO LE TRE MENO CINQUE

3:05 SONO LE TRE E CINQUE (MINUTI)

3:25 SONO LE TRE E VENTICINQUE

Od 40tej minúty môžeme začať odpočítavať, napíklad: 2:40 sono le tre meno venti.

 

 

A CHE ORA? – o koľkej?

 

V TOMTO PRÍPADE SA ZMENÍ LEN ZAČIATOK ODPOVEDE, PRIDÁ SA PREDLOŽKA "A"

1:00 ALL'UNA

2:00 ALLE DUE

3:00 ALLE TRE

3:15 ALLE TRE E UN QUARTO

 

ATTENZIONE!

Prima delle due                                            Pred druhou

Dopo le due                                                  Po druhej

Verso le due                                                 Okolo druhej

Dalle due alle tre                                          Od druhej do tretej

 

Top