Ostatné články

Milované a nenávidené PRONOMI DIRETTI

PRONOMI DIRETTI (priame zámená)

Pronomi diretti nahrádzajú predmet vo vete. Napríklad: Poznáš Lauru? Áno, poznám JU. Študenti sa ma pýtajú, ale je nutné ich používať? Moja odpoveď je ÁNO smiley ak nechcete byť večne na úrovni: Poznáš Lauru. Áno, poznám Lauru smiley Neznie to dobre, že? Bohužiaľ, v taliančine nie je možnosť ten predmet vynechať a povedať: Áno, poznám. 

Takže, poďme na to:

FORMY:

PRONOMI DIRETTI
Pronome  Pronome diretto Traduzione
io MI ma
tu TI ťa
lui LO ho
lei LA ju
noi CI nás
voi VI vás
loro (M) LI ich
loro (F) LE ich

 

POZOR: zámená stoja vždy tesne pred slovesom:

 

Príklady:

Conosci Laura? Sí, la conosco. = Poznáš Lauru? Áno, poznám ju.

Mi senti? Sí, ti sento. = Počuješ ma? Áno, počujem ťa.

Prendi un gelato? Sí, lo prendo. = Dáš si zmrzlinu. Áno, dám si ju (pozor! zmrzlina je v taliančine mužského rodu, preto je zámeno LO)

Ci accompagni a casa? Sí, vi accompagno. = Odprevadíš nás domov? Áno, odprevadím vás.

Mi vedi? No, non ti vedo. = Vidíš ma? Nie, nevidím ťa.

 

Pronomi diretti + Verbi modali

Čo nastane, keď spojíme do vety modálne sloveso, plnovýznamové sloveso a priame zámeno? Panika devil Ale nie, je to jednoduché!

Máme dve možosti, vysvetlím na jednoduchom príklade:

Chcem ťa vidieť.

TI voglio vedere // Voglio vederTI.

 

Takže zámeno bude buď pred oboma slovesami alebo za oboma slovesami. Ak je za slovesami, píše sa spolu (a vynechávame posledné E zo slovesa) Nepovieme "voglio vedereti" ale "voglio vederti" wink Jednoduché, nie? Ďalšie príklady?

Chcem ťa pozdraviť. Ti voglio salutare // Voglio salutarti.

Môžem to vidieť? Lo posso vedere? // Posso vederlo?

 

Posledná info: LO môže nahradiť aj celú vetu. 

Sai che Marco va in Inghliterra? Sí, lo so. = Vieš, že Marco ide do Anglicka? Áno, viem to.

 

Ciaooooo!

 

 

Top