Ostatné články

Minulý čas "PASSATO PROSSIMO"

Passato Prossimo

 

Minulý čas "passato prossimo" je čas zložený. Vždy z dvoch častí: 

1. Pomocné sloveso: AVERE alebo ESSERE

2. Príčastie minulé

Príklad: (io) HO LAVORATO - pracoval som

 

Ako sa tvorí príčastie minulé?

ARE → ATO (lavorare → lavorato) ERE → UTO (ripetere → ripetuto) IRE → ITO (dormire → dormito)

Plus máme kopec nepravidelných :) ako napríklad FARE - FATTO, RISPONDERE - RISPOSTO, VEDERE - VISTO atď.

 

 

Ktoré pomocné sloveso: Avere alebo  Essere?

a) ESSERE

1. Zvratné slovesá: lavarsi (umývať sa), vestirsi (obliekať sa), divertirsi (zabávať sa), conoscersi (spoznať sa), svegliarsi (zobudiť sa), alzarsi (vstať)

Ieri mi sono alzato alle 6.

 

2. Pohybové slovesá, ktoré vyjadrujú presun z miesta A na miesto B: andare (ísť), venire (prísť), partire (odcestovať), tornare (vrátiť sa), arrivare (pricestovať), entrare (vojsť), uscire (vyjsť, ísť von), salire (nastúpiť do dopr.prostriedku, vystúpiť do kopca), scendere (vystúpiť z dopr.prostriedku, zostúpiť z kopca), cadere (padnúť)

La settimana scorsa sono partito per Firenze.

 

3. Slovesá vyjadrujúce zmenu stavu: crescere (rásť), dimagrire (schudnúť), ingrassare (pribrať), nascere (narodiť sa), morire (umrieť), diventare (stať sa)

Lui é ingrassato.

 

4. Slovesá vyjadrujúce zotrvanie na určitom mieste: essere (byť), stare (mať sa, byť), rimanere (zostať), restare (zostať)

Ieri sera sono rimasto a casa.

 

5. Verbi impersonali (používajú sa vačšinou v 3.osobe jednotného alebo množného čísla): dura (trvať) → é durato, mi piace (páčiť sa) → mi é piaciuto, succede (stať sa) → e ́successo, mi sembra (zdá sa mi) → mi é sembrato

Che cosa é successo?

 

 

Pri použití pomocného slovesa essere sa mení príčastie minulé v rode aj v čísle!

LUI é andatO - NOI siamo andatI LEI é andatA – NOI siamo andatE

 

b) AVERE

1. Prechodné slovesá (sú to tie, ktoré sa viažu s akuzatívom a pýtame sa na ne "koho?" "čo?" : guardare (pozerať), mangiare (jesť), spedire (poslať) ecc

Ieri ho guardato la TV.

 

2. Slovesá vyjadrujúce fyziologické funkcie: dormire (spať), respirare (dýchať), ridere (smiať sa), tossire (kašlať), sudare (potiť sa)

Non ho dormito bene.

 

3. Slovesá vyjadrujúce pohyb, ale nevyjadrujú presun z miesta A do miesta B: camminare (kráčať), viaggiare (cestovať), passeggiare (prechádzať sa), guidare (šoférovať), nuotare (plávať), ballare (tancovať)

 

Chápem, že pravidlá sa môžu zdať zložité, ale je to naozaj otázka cviku a praxe :) všetko sa vám zautomatizuje bez rozmýšľania. 

 

CVIČENIE:

 • (io abitare) ............................ a Bologna.
 • Ieri  (tu andare) ....................... in discoteca?
 • (noi arrivare) ........................ a Roma una settimana fa.
 • Ieri Marco (avere) ........................ mal di testa.
 • Pavarotti (cantare) ....................... molte belle canzoni.
 • Scusi, io non (capire) .......................... .
 • (loro andare) ........................ in un ristorante ed (mangiare) ........................... un buon pesce.
 • Mio padre (comprare) ....................... una nuova macchina.
 • Mia nonna (cucinare) ........................ la pasta.
 • Marco (studiare) .......................... molto.
 • Appena (io entrare) ....................... in ufficio, (sentire) ........................... il rumore.
 • Marco e Claudia (finire) ...................... di lavorare alle 20.
 • Io e mia sorella (giocare) ....................... a carte tutta la sera.
 • (invitare) ...................... i tuoi genitori a cena, Marco?
 • Mia zia (incontrare) ........................... un attore molto famoso.

Výsledky: ho abitato, sei andato, siamo arrivati, ha avuto, ha cantato, ho capito, sono andati/e, hanno mangiato, ha comprato, ha cucinato, ha studiato, sono entrato/a, ho sentito, hanno finito, ha giocato, hai invitato, ha incontrato

 

Pomôcka na slovesá, ktoré používajú pomocné sloveso "ESSERE" smiley

 

 

 

Top