Ostatné články

Slovesá končiace sa na -CARE a -GARE

Dnes vám vysvetlím veľmi jednoduché, ale praktické pravidlo, čo sa týka časovania slovies končiacich sa na -CARE a -GARE. Musia sa časovať tak, aby si zachovali tvrdú výslovnosť.

Dáme si príklad?

  CERCARE - hľadať PAGARE - platiť
io cerco pago
tu cercHi pagHi
lui/lei cerca paga
noi cercHiamo pagHiamo
voi cercate pagate
loro cercano pagano

Vidíte? V osobe "tu" a "noi" musíme pridať písmeno H aby sa sloveso čítalo "tvrdo".

 

Ďalšie slovesá:

sporcare - zašpiniť

giocare - hrať (sa)

litigare - hádať sa 

toccare - dotýkať sa

cercare - hľadať

dimenticare - zabudnúť

pregare - modliť sa, prosiť

 

Tak verím, že je toto pravidlo pre vás praktické a pomáha v štúdiu wink

 

Top