Verona - L´italiano con noi

V centre romantického mestečka Verona, pár krokov od námestia Delle Erbe sa nachádza škola L´italiano con noi. Majiteľkou a jednou z lektoriek je sympatická Giorgia, ktorá ma presvedčila svojím nadšením a zápalom pre výučbu.  
 
 
 
    Verona je talianske mesto v oblasti Benátsko a hlavné mesto provincie Verona. Leží asi 30 km od Gardského jazera a preteká ním rieka Adiža. Má rozlohu 206,63 km² a asi 260 000 obyvateľov. Počiatky Verony sa datujú do obdobia pred našim letopočtom, roku 550 pred Kr. ju dobyl galský kmeň Cenomanen a asi od roku 89 pred Kr. bola rímskou kolóniou. Dobre zachovaný amfiteáter – Aréna – vznikol asi o storočie neskôr. Za čias cisára Augusta bola Verona veľkým kvitnúcim mestom. Odohralo sa tu niekoľko dôležitých bitiek – rímsky cisár Décius tu v roku 249 porazil rímskeho cisára Philippa Arabsa, v roku 312 Konštantín Veľký pretoriánskeho prefekta Ruricia Pompeiana, v roku 403 zvíťazil Stilicho nad vizigótskym kráľom Alarichom I. V roku 452 mesto dobyl a vyplienil Attila. Neskôr bola rezidenciou ostrogótskeho kráľa Teodoricha Veľkého, ktorý tu porazil v roku 489 germánskeho vojvodcu Odoakera. V 5. až 6. storočí bola Verona sídlom Ostrogótov, ale aj longobardského kráľa Alboina pri výprave do Itálie/Talianska. Na začiatku 12. storočia získala Verona samostatnosť a mestské práva. Mesto sa nachádza v doline, ktorá je zo severu obklopená horami a len kúsok odtiaľto leží najväčšie jazero Talianska Lago di Garda. Anglický dramatik William Shakespeare si zvolil toto mesto pre svoje dielo aj kvôli jej prírodným, ale taktiež i historickým a romantickým krásam, ktoré opísal v románe Rómeo a Júlia. Pamiatok je veľké množstvo. Väčšina turistov začína svoje potulky mestom od námestia Piazza Bra, kde stojí Arena di Verona, 3.najväčší amfiteáter sveta. Ďalej prejdeme k soche Danta z 19.storočia na námestí Piazza Signori, ktoré je lemované verejnými budovami a stojí tu Palác rozumu a taktiež aj vysoká veža Torre dei Lamberti, z ktorej je nádherný výhľad na okolie. Za zmienku ďalej stojí veľmi známy a obľúbený hrad Castelvecchio, tvorený z pevnosti a rezidencie rodu della Scala, a taktiež sa nezabudnite zastaviť pod balkónom Júlie v Casa Giulietta. 

 
 Prečo študovať s nami? 

• Máme vysoko kvalifikovaných lektorov  (master, Ph.D.)    
• Poskytujeme lekcie aj špeciálne pre lektorov taliančiny čo svedčí o našej kvalite    
• Nové, útulné sídlo v strede mesta    
• Dôležitý je pre nás individuálny prístup ku každému študentovi    
• Naše programy spájajú výučbu a zábavu    
• Ponúkame kvalitné ubytovanie      
 
Naša škola sa môže pochváliť skvelou lokalitou priamo v centre mesta, pár metrov od Piazza delle Erbe, na pešej zóne. V okolí sa nachádzajú obchody, reštaurácie, bary a pizzérie. Samozrejme, neďaleko sú aj nadoležitejšie pamiatky mesta. 
 

Aké kurzy ponúkame? 

 Kurzy sú od pondelka do piatku. Jedna lekcia trvá 50 minút. V triede je maximálne 8 študentov. 
 Kurzy začínajú každý pondelok v mesiaci okrem kurzov pre úplných začiatočníkov. . 

 Kurz štandard: zahŕňa 20 lekcií v skupine do týždňa, 9.30-13.00. 

 Kombinovaný kurz: zahŕňa 20 lekcií v skupine do týždňa+6 individuálnych lekcií  

 Individuálny kurz: minímálny počet lekcií je 10, začať možno kedykoľvek 

Čo robiť vo voľnom čase? 

Naučiť sa komunikovať po taliansky neznamená len sa učiť v škole, ale hlavne aj vnímať atmosféru miesta kde sa nachádzate. Škola ponúka platené programy, bližšie informácie vám poskytnú priamo v škole. Samozrejme sa vo voľnom čase stretneme na aperitivo, večeru alebo prechádzku po meste. 

• Prechádzky po Verone – spoznáte mesto, jeho históriu, známe miesta. Pojdeme spoludo cukrární, obchodov, historických častí. Budete poznať mesto lepšie ako jeho obyvatelia! Maximálne 6 zúčastnených. Stretneme sa 3 poobedia /po 2 hodiny/.
• Kurz varenia 


Kde bývať?

Ubytovanie v rodine: 240 € na týždeň. Možnosť si doplatiť večere. 
V prípade potreby ubytovania, Vám vyhľadáme vhodnú alternatívu. 

◾ Škola ponúka bezplatnú službu vyhľadávania ubytovania pre všetkých študentov zapísaných do našich kurzov. (Je možné, že ubytovanie pridelené študentovi nebude k dispozícii. V týchto zriedkavých prípadoch, škola si vyhradzuje právo vybrať iné ubytovanie s podobnými charakteristikami.) 

◾ Škola je zbavená akejkoľvek zodpovednosti týkajúcej sa vzťahov medzi prenajímateľmi a študentmi. Študenti môžu požiadať školu o zmenu ubytovania len v závažných prípadoch.   
  
◾ Študenti sú výhradne zodpovední za škody spôsobené vnútri aj mimo zariadenia. To platí aj pre všetky škody spôsobené na majetku školy, majetku samotného študenta alebo akýchkoľvek tretích strán. V žiadnom prípade nebude škola niesť zodpovednosť alebo spoluzodpovednosť. 

◾ Platba za ubytovanie bude vykonaná priamo u majiteľa ubytovania, po príchode. 

 Akýkoľvek vzniknutý spor bude v kompetencii súdu vo Verone. 

  
 
Koľko stoja jednotlivé kurzy? 

Kurz Štandard

Trvanie Počet lekcií Cena
1 týždeň 20 220€ 
2 týždne 40 380€
3 týždne 60 500€ 
4 týždne 80 610€
8 týždňov 160 1100€
12 týždňov 240 1560€
týždeň extra 20 130€


 
Kombinovaný  kurz 

Trvanie Počet lekcií Cena
1 týždeň 20+6 390€
2 týždne 40+12 715€ 
3 týždne 60+18 1000€ 
4 týždne 80+24 1280€
8 týždňov 160+48 2440€
     

    
Individuálny kurz 

 
 

 

   
   

 

   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

Ďaľšie pokyny a pravidlá:


◾ PREDPISY - Študent sa zaväzuje dodržiavať školské predpisy.

◾ REGISTRÁČNÝ POPLATOK- Pre využiie našich služieb je povinné uhradiť registračný poplatok vo výške 50 eur. Poplatok je platný na 12 mesiacov od okamihu registrácie a zahŕňa učebné materiály, využitie jazykového centra, zaraďovací test, certifikát o účasti, bezplatné hľadanie ubytovania a ďalšie služby.

◾ TRVANIE lekcie – Vyučovacie hodiny majú dĺžku 45 minút.

◾ ZLOŽENIE TRIED - triedy sú tvorené minimálne 3 študentmi, na základe úrovne, stanovenej pri príchode so zaraďovacím testom. Triedy, ktoré majú menej ako troch študenti majú rovnaký program s časom znížením na 2 hodiny denne po 60 minút.

◾ SVIATKY - Škola dodržiava talianske národné a náboženské sviatky. V roku 2018 bude uzavretá v nasledujúcich termínoch: 15. augusta 1. novembra, 8. decembra, a od 17. decembra do 6. januára 2019. Vyučovacie hodiny ktoré by spadali na tieto dni, nie sú nahraditeľné

◾ POŠTOVÉ A BANKOVÉ POPLATKY - Náklady spojené s úhradou či vkladom hradí študent. 
  
◾ ZÁPIS – pri zápise je nutné uhradiť zálohu vo výške 30% z celkovej sumy kurzu. Študent je tiež povinný uhradiť 50 eurový registračný poplatok-zápisné, ktoré platí po dobu 12 mesiacov.
 
◾ UHRADA KURZU – kurz musí byť uhradený (v hotovosti, šekom alebo bankovým prevodom) do konca prvého týždňa kurzu. Počas tohto týždňa študent tiež dodá dve pasové fotografie a fotokópiu preukazu totožnosti. Študenti, ktorí potrebujú víza na štúdium po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov kurzu, môžu platiť v dvoch alebo troch splátkach, po dohode so školou. 
  
◾ ZRUŠENIE A NÁHRADA - V prípade zrušenia, bude zákazníkovi vrátených 80% vkladu, pokiaľ zrušenie bude zaslané e-mailom 20 pracovných dní pred začiatkom kurzu. Upozorňujeme, avšak, že vstupný registračný poplatok je nevratný, a preto bude odpočítaný z celkovej vrátenej sumy. Študenti, ktorí nezískali víza štúdií nárok na náhradu 80% (bez možnosti návratu registračného poplatku) len vtedy, ak oboznámia školu do 15 pracovných dní od začiatku kurzu o zrušení svojej registrácie. V opačnom prípade celá záloha prináleží škole. 
 
◾ MEŠKANIA A ZRUŠENIE POČAS KURZU - študenti, ktorí začnú kurz neskoro, alebo z nejakého dôvodu ho nemôžu dokončiť, nemajú nárok na vrátenie školného. Lekcie v skupinách, vynechané z dôvodu choroby alebo iných dôvodov nie je možné nahradiť. Individuálne lekcie môžu byť nahradené, pokiaľ boli zrušené najmenej 24 hodín pred výučbou. 
 
◾ ŠTUDENTI pod 18 rokov – sa môžu zapísať do kurzov len v sprievode rodičov alebo s listom od zákonného zástupcu, v ktorom sa uvádza, že škola je zbavená akejkoľvek zodpovednosti za neplnoletého študenta. Musí byť pripojená aj fotokópia dokladu totožnosti zákonného zástupcu študenta. 
 
 

Ako pricestovať?

Pohodlne sa dostanete do Verony buď autobusom z Bratislavy, vlakom z Viedne prípadne letecky Viedeň – Venezia a potom vlakom/autobusom. Samozrejme, že s cestou Vám poradím. 

 

Top