31-article-milovane-a-nenavidene-pronomi-diretti_w295_h150

Milované a nenávidené PRONOMI DIRETTI

Škola Taliančiny

PRONOMI DIRETTI (priame zámená)

Pronomi diretti nahrádzajú predmet vo vete. Napríklad: Poznáš Lauru? Áno, poznám JU. Študenti sa ma pýtajú, ale je nutné ich používať? Moja odpoveď je ÁNO, ak nechcete byť večne na úrovni: Poznáš Lauru. Áno, poznám Lauru 🙂  Neznie to dobre, že? Bohužiaľ, v taliančine nie je možnosť ten predmet vynechať a povedať: Áno, poznám. 

Takže, poďme na to:

FORMY:

 

POZOR: zámená stoja vždy tesne pred slovesom:

 

Príklady:

Conosci Laura? Sí, la conosco. = Poznáš Lauru? Áno, poznám ju.

Mi senti? Sí, ti sento. = Počuješ ma? Áno, počujem ťa.

Prendi un gelato? Sí, lo prendo. = Dáš si zmrzlinu. Áno, dám si ju (pozor! zmrzlina je v taliančine mužského rodu, preto je zámeno LO)

Ci accompagni a casa? Sí, vi accompagno. = Odprevadíš nás domov? Áno, odprevadím vás.

Mi vedi? No, non ti vedo. = Vidíš ma? Nie, nevidím ťa.

 

Pronomi diretti + Verbi modali

Čo nastane, keď spojíme do vety modálne sloveso, plnovýznamové sloveso a priame zámeno? Panika? Ale nie, je to jednoduché!

Máme dve možosti, vysvetlím na jednoduchom príklade:

Chcem ťa vidieť.

TI voglio vedere // Voglio vederTI.

 

Takže zámeno bude buď pred oboma slovesami alebo za oboma slovesami. Ak je za slovesami, píše sa spolu (a vynechávame posledné E zo slovesa) Nepovieme „voglio vedereti“ ale „voglio vederti“ 🙂  Jednoduché, nie? Ďalšie príklady?

Chcem ťa pozdraviť. Ti voglio salutare // Voglio salutarti.

Môžem to vidieť? Lo posso vedere? // Posso vederlo?

 

Posledná info: LO môže nahradiť aj celú vetu. 

Sai che Marco va in Inghliterra? Sí, lo so. = Vieš, že Marco ide do Anglicka? Áno, viem to.

 

Ciaooooo!

25 novembra, 2023