Online lekcie pre deti

Pre najmenších študentov ponúkame hravé online lekcie pre deti od 3 rokov s talianskou alebo slovenskou lektorkou, ktorá to s deťmi naozaj vie. Lektori volia individuálny prístup v závislosti od veku dieťaťa, jeho jazykovej úrovne, záujmov, ale aj očakávaných cieľov. Okrem špeciálnych kníh využívame pri výučbe aj veľa jazykových hier.

Na začiatku štúdia sa hradí jednorazový poplatok Zápisné vo výške 24,90€, ktorý zahŕňa učebnicu a extra učebné materiály. Ak už vhodnú učebnicu máte, poplatok vám nebude účtovaný.

Úroveň:

začiatočník, falošný začiatočník, A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1, C2

Ďlžka kurzu:

12 lekcií

Dĺžka lekcie:

45/60 min

Čas:

podľa dohody (odporúčame 1-2 lekcie týždenne)

Termín:

podľa dohody

Cena:

21€/45 min - kurz 252€/12 lekcií
25€/60 min - kurz 300€/12 lekcií

Platba možná aj poukážkami Edenred.

Prihláška na kurz

Online lekcie pre deti

Ďakujeme za Váš záujem, prihlášku spracujeme a pokúsime sa nájsť vhodného lektora čo najrýchlejšie, preto od Vás potrebujeme bližšie informácie. Tieto údaje sú len informačné a pred pridelením konkrétneho lektora a potvrdením prvej lekcie Vás budeme kontaktovať.
Akú približnú úroveň taliančiny má Vaše dieťa? *
Ako často by ste chceli mávať lekcie? *
O akú dĺžku lekcií máte záujem? *
Akého lektora preferujete? *
V akých dňoch a časoch Vám vyhovujú lekcie? Napíšte čo najviac možností. *
Kedy by ste chceli začať s lekciami? *
Poznámka na záver: