30 Espressioni con „FARE“

Sloveso FARE je jedno z najviac používaných slovies v taliančine. Prečo? Lebo sa viaže do mnohých ustálených slovných spojení, tu vám prinášam tie najčastejšie + príklady. 1. FARE I COMPITI – robiť si úlohyHai fatto tutti i compiti? 2. FARE UN ERRORE – urobiť chybu, pomýliť saMaria ha fatto troppi errori nel test! 3. FARE UNA FOTO – fotografovaťTi […]

STARTITUP : Slováci vďaka nej milujú taliančinu

Vraví sa, že ta­lian­čina je jed­ným z naj­ľah­ších ja­zy­kov na svete Vierka Oro­sová a jej Škola Ta­lian­činy ťa pre­sved­čia, že to až také ľahké ne­bude Vďaka nim však bu­deš na ďal­šej do­vo­lenke ve­dieť viac než len „Ciao“ a „ge­lato“ Za­ru­čené je tiež to, že Ta­lian­sko bu­deš mi­lo­vať do konca ži­vota Bož­ská gas­tro­nó­mia, víno, káva, ro­man­tické […]